کارگاه آرد بازی

کارگاه آرد بازی اهداف کارگاه آرد بازی:•هماهنگی چشم و دست•تخلیه هیجانات•تحریک حس لامسه•تقویت عضلات•تقویت اعصاب فواید:✓جلوگیری از اختلال یادگیری در…

0

کارگاه کودک نقاشی خلاق

کارگاه کودک نقاشی خلاق کارگاه نقاشی خلاق  را، واقع درخانه خلاقیت بهار شمالی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار…

0

کارگاه مادر و کودک 2 تا 3 سال مسی پلی

کارگاه مادر و کودک 2 تا 3 سال مسی پلی ویژه گروه سنی: ۲-۳سالمحل برگزاری:خانه خلاقیت بهار شمالی سرفصل کارگاه…

0

کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی

کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی ویژه گروه سنی : یک تا دو سال…

0

کارگاه مادر و کودک قصه خلاق

کارگاه مادر و کودک قصه خلاق مرکز تخصصی کارگاه مادر و کودک، کارگاه مادر و کودک قصه خلاق را، به صورت خصوصی…

0

کارگاه مسی پلی

کارگاه مسی پلی اهداف کارگاه مسی پلی در خانه خلاقیت: مسی پلی یا کثیف کاری با بچه ها بر روی یادگیری…

0