کارگاه آرد بازی

کارگاه آرد بازی اهداف کارگاه آرد بازی:•هماهنگی چشم و دست•تخلیه هیجانات•تحریک حس لامسه•تقویت عضلات•تقویت اعصاب فواید:✓جلوگیری از اختلال یادگیری در…

0